produkter

Nya fina Chimes i lager

Många frågar mig vad det är för fantastiska instrument, när jag använder dessa chimes på mina yogaklasser. Ljuden berör och är älskade av alla, stora som små.
Du kan använda dem själv för att rena ditt hem med helande vibrationer, använda som vindspel, som lugnande stund vid nattning av barnen, på förskolan eller då du arbetar med holistiska discipliner.
Läs mera