HoliYoga

En förändring i dina känslor är en förändring av ditt öde.
— Neville Goddard

HOLIYOGA (fd Holistisk Yoga -  enl Ulrica Gulz) är en mjuk, lugn, kärleksfull och tillåtande yogaform. En terapeutisk metod som medvetandegör och ger utrymme till den psykologiska processen. HOLIYOGA för dig närmare dig själv – ditt hjärtas sanna röst. 

Det är en mycket potent yoga, stärkande för kropp och själ. Kan utföras i rehabiliterande syfte likväl som i förebyggande. Passar alla som vill möta sig själva på ett djupare plan.

HOLIYOGA är både lätt och avancerat på samma gång. Det är överlag mjuka och enkla övningar men avancerat så till vida att det kräver en hel del medveten närvaro och öppenhet för impulserna och känslorna inne ifrån kroppen.

Läs gärna mitt blogginlägg ang. vad HOLIYOGA innebär.

Tekniker som är invävda i HOLIYOGA: 

 • Egna unika HOLIYOGA asanas (yogaövningar, rörelser) och meditationer
 • Yoga- meditationstekniker med rötter från Kundaliniyoga, Hathayoga
 • Röstyoga, vibrationstekniker
 • Psykologi och chakrapsykologi
 • Frigörande rörelser/ dans
 • Gestaltande övningar
 • Ayurveda
 • TCM (Traditional Chinese Medicine)
 • Basal kroppskännedom
 • Djup och mångfacetterad andningsmetodik
 • Ibland kan övningar i par- eller grupp ingå, som på olika sätt fördjupar och utmanar mötet med dig själv.

I HOLIYOGA är det enkla, varsamma yoga- och andningsövningar där lärarens guidning tillsammans med din intention hjälper dig att komma djupt in i dig själv, din kropp, dina känslor.

Det är en yoga för dig som vill utforska ditt inre, höja medvetenheten och din andliga personliga utveckling samt förbättra livskvaliteten. 

Kurser och workshops