Medveten Andning

Vi vet alla hur viktigt det är att andas. Men få av oss är medvetna om att hur vi andas. Vi andas cirka 1000 andetag/ timme och det påverkar varje del av vårt liv.

Livet börjar med ett andetag och slutar med att vi drar vårt sista andetag. Att vår andning är livsviktig för oss råder det inga tvivel.

De flesta av oss håller stundvis andan eller "överandas" och har en begränsad, snabb, ytlig andning. Det finns en stor förbättringspotential och stora hälsovinster när vi förbättrar våra andningsvanor i vardagen.

Nyckeln till mer energi, bättre sömn och balans bär vi redan med oss 24 timmar om dygnet.

Förbättrade andningsvanor kan ha en positiv påverkan på många olika områden i vårt liv, exempelvis:

 • Gå ned i vikt
 • Minskade besvär av astma
 • Stabilisera blodtrycket
 • Uppleva ett bättre sexliv
 • Lugna ned en stressad hjärna
 • Stabilisera våra känslor
 • Få mer energi
 • Bättre idrottsprestation
 • Ökad andlig utveckling
 • Förbättrad sömn
 • Minskad snarkning
 • Utveckla raka tänder (växande barn)

Förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som den viktigaste nyckeln, en grundläggande komponent i vårt välmående. Eftersom andningen är med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och när som helst och etablera nya andningsvanor på ett enkelt, billigt och effektivt sätt.

Konsultation

Pris: 990 kronor (90 minuter)
Uppföljningsbesök 600 kronor (50 minuter)

Företag kan boka Roots & Crown för föreläsning kring Medveten Andning och hur det kan förbättra den anställdes mående, ork och välmående.

Maila för information: ylva@rootsandcrown.se