Om Roots and Crown

Företaget Roots and Crown grundades och drivs av mig, Ylva Deplanck. Roots and Crown sprider terapeutiska metoder såsom yoga, medveten andning och mindfulness i rörelse inom näringslivet, vården, skolan och till privatpersoner.

Detta sker genom utbildningar, föreläsningar, grupper, enskilda terapisessioner, retreats, inspirationsdagar och via festivaler.

Roots & Crown erbjuder genuint engagemang, bred kunskap och passion att hjälpa människor som vill hitta sin balans. Att se de bakomliggande orsakerna till nuvarande hälsoproblem och stress. Sår frön av insikt, självläkning och glädje.

Vision och mål

Att få in terapeutisk yoga som en naturlig del i samhället och livet. Att människor får tillgång till dessa metoder som en lugn motpol till det i övrigt ganska snabba tempot som råder.

Förmedla och sprida yogans läkning och glädje. Förmedla hur yoga kan integrera stillhet, tillfredställelse, tacksamhet, energi och passion i livet. Förmågan att stanna upp i nuet – uppmärksamma livet som pågår just nu i den många gånger hektiska vardagen.