Om Yoga

Ordet Yoga är sanskrit och betyder förening. Att förena och utveckla ett harmoniskt samspel mellan kropp, sinne och själ.

Yoga bygger på flertusenåriga tekniker, varpå stora mängder av västerländsk forskning visar på positiva effekter på stress, sömn och livskvalitet och ger stora hälsovinster även vid små doser av regelbunden träning. Du tränar upp en förmåga att vara närvarande i dig själv och livet – en förmåga som genomgripande kan öka din livskvalitet.

Yoga is the journey of the self, through the self, to the self.
— The Bhagavad Gita

Yoga är ett träningssätt där syftet är att skapa balans mellan kropp, sinne och själ. Detta uppnår man genom olika fysiska kroppsställningar – så kallade asanas, andningsövningar, avslappning samt olika koncentrations- och meditationstekniker.

Många förknippar yoga med olika fysiska ställningar, men det är betydligt mer än så. Det är en vetenskap som har byggts upp under nära sextusen års utövande. I grund och botten är yoga en teknik för självkännedom och andlig utveckling.

Var och en praktiserar yoga utifrån sina egna individuella förutsättningar och motiv. Det viktiga är syftet och den egna upplevelsen, så yoga kan innebära olika saker för olika människor. Vissa yogar för att de vill bli friskare, starkare, lugnare, andra vill hantera värk och stress eller få bättre självkänsla, för någon kanske det handlar om ett sätt att leva. Gemensamt är dock att yogan påverkar oss successivt på alla plan när man yogar regelbundet.

Den utövas av människor i olika åldrar och samhällsklasser, oberoende av tro eller bakgrund. Yoga är inte religiöst men räknas som en andlig disciplin. Yoga är en fantastisk form för stressreducering, fysisk träning och personlig utveckling. Med sina över 400 miljoner utövare är yoga idag en av världens mest praktiserade discipliner och finns i hundratals olika varianter.

Det intuitiva sinnet är en helig gåva
och det rationella sinnet en trogen tjänare.
Vi har ett samhälle som lovsjunger tjänaren
och har glömt bort gåvan.
— Albert Einstein

Regelbundet utövande av yoga ger mätbara effekter på hälsan. Det har flera tusen internationella studier visat sedan början av 1900-talet. Yoga kan alltså fungera som en avancerad form av terapi och rehabilitering.

Yogan arbetar på flera av kroppens system samtidigt: andning och lungor, matsmältningsapparaten, lymfsystemet, muskulaturen, körtelsystemet.

Yoga är en holistisk disciplin vilket innebär att den ser till hela människan och hennes livssituation. Den innefattar och tar även hänsyn till känslor, kost, motion mm.

Utifrån ett yogiskt (och kvantmekaniskt) perspektiv är människan en komplex energivarelse. De obalanser, krämpor, problem och sjukdomar vi får genom livet handlar enligt det yogiska perspektivet i grund och botten om blockeringar i grundläggande energiflöden.

Yoga och meditation påverkar dessa energiflöden positivt, vilket kan minska/ta bort de symptom vi upplevde som sjukdom.

Roots & Crown erbjuder terapeutiskt lugna och läkande yogaformer såsom:, HOLIYOGA, HoliYoga HORMON, HoliYoga RÖST samt MediYoga.