Om mig

Mitt sökande efter min egen hälsa och välmående resulterade i en passion som inte bara hade med mig själv att göra, utan kom att bli mitt yrke och syfte. Att guida andra i deras självläkande processer.

Genom att söka din inre stillhet får
du ökat flöde på alla plan i livet.
— Ylva Deplanck

Egna komplexa stress- och hälsobesvär resulterade i att jag påbörjade ett botaniserande och sökande inom alternativvården.

Jag sökte efter den holistiska modellen där hela jag, alla olika delar av mig och min livssituation blev sedd. Min inre röst sa tydligt att det finns en annan väg – ett annat sätt att tillfriskna, att leva och må bra.

Jag visste intuitivt att mina många olika symptom ”hörde ihop” och mitt inre längtade efter helhetsläkning, bekräftelse, sanning och omfamning. Jag hittade till Yogan som är och betyder just förening. Att förena kropp, sinne och själ.

Yogan hjälper mig numera att känna skillnaden när jag är förankrad i mig själv och när jag inte är det.

För mig har yoga med tiden utvecklats till ett sätt att leva. Den är ständigt närvarande och för med sig medvetna val. Att sätta gränser för att leva mitt liv som jag vill leva det.

Men yoga handlar också om acceptans. Om en strävan efter att vara tillåtande och mjuk – inte hård mot mig själv och andra. Att inte gå in i destruktiva mönster och prestera, utan att praktisera yoga för att det är skönt och härligt. För att jag förs närmare mig själv och min inneboende kraft.

Få balans i livet är att acceptera och vara närvarande i alla dess skiftningar. Där hjälper yogan som ett stöd att öppna medvetandet. Med tiden när vi undanröjt hinder kommer faktiskt stunder av ljus och förnöjsamhet att bli både längre och mer varaktiga.

Läs gärna detta blogginlägg där jag fick chans att gästblogga och dela med mig lite av resan från att vara anställd som sjugymnast - till att lyssna in och följa mitt hjärta - till att idag driva min egna firma och få dela med mig av de fantastiska redskap som terapeutisk yoga-och dans erbjuder.

Utbildningar, kompetens

 • Restorative Yoga, vidareutbildning, Magdalena Mecweld & Mats Nielsen
 • Kost för gravida och nyblivna mammor, vidareutbildning, Kristina Andersson/ Mamma Mage 
 • HoliYoga Hormon, (påbyggnads-) lärarutbildning - med som assistent/ trainee - Ulrica Gulz/ Shanti Yoga & Kultur
 • International Sound Healer Training - Association of Sound Therapy (Spanien)
 • Frigörande Dans, ledarutbildning - Anne Grundel/Frigörande Dans Akademin 
 • Mamma Mage, utbildning MammaMage tränare - Katarina Woxnerud/Mamma Mage
 • Medveten Andning, instruktörsutbildning - Anders Olsson/Sorena
 • HoliYoga Hormon, (påbyggnads-) lärarutbildning – Ulrica Gulz/Shanti Yoga & Kultur
 • HoliYoga lärarutbildning - med som assistent/ trainee - Ulrica Gulz/Shanti Yoga & Kultur
 • HoliYoga Röst, instruktörsutbildning, steg I & II – Ulrica Gulz/Shanti Yoga & Kultur
 • HoliYoga, lärarutbildning – Ulrica Gulz/Shanti Yoga & Kultur
 • MediYoga, instruktör + lärar-och terapeututbildning – Göran Boll/MediYoga Institutet
 • Sjukgymnastexamen – Karolinska Institutet
 • Leg. Sjukgymnast/ Fysioterapeut – arbetat i åtta år inom primärvården med främst psykosomatisk inriktning

Flertal kurser och vidareutbildningar inom sjukgymnastiken/ fysioterapin samt egen botanisering, möten och värdefulla erfarenheter inom den alternativa medicinen.