Andningen är som en våg

Andningen är som en våg som sköljer fram, expanderar, tar plats. Vattnet letar sig fram, låter sig inte stoppas av hinder utan hittar mjukt och följsamt nya vägar fram - För att sedan dra sig tillbaka igen.

Har du tagit dig en medveten stund idag när du uppmärksammat din andning?
Att låta andningen bli en vägvisare till ditt sinnestillstånd. Att med andningens hjälp bli mera närvarande i din kropp, dig själv. Att bli närvarande i det som är just nu.

Andas in och ta emot
Andas ut och lämna tillbaka