närvaro

Känslor, kroppen och positivt tänkande

Energy goes where attention flows

Energy goes where attention flows.
Vill du skapa positivt skimmer i ditt liv? Vara delaktig i skapandet av positiva energivågor i hjärnan, kroppen, livet?

Var då närvarande i dina känslor. Ge dem utrymme. Både positiva känslor och de vi upplever som negativa. Det är "bara" känslor, en del av livet. Precis som allt i livet finns det toppar och dalar och allt där emellan. Allt är livet, här och nu. Kan jag närvara? Vill jag?

Ibland kanske jag behöver skyddsmekanismer som gör att jag stänger av, när någonting är för jobbigt, för tungt, för svårt att möta... just nu... Detta är vår biologiska skyddssystem och det ska vi respektera - inte forcera när tiden och personen inte är mogen. Det kanske kommer en tid senare när det är dags att glänta på locket, kanske med stöd och hjälp av en terapeut?

IMG_2013.JPG

Men... nu när jag skriver vidare här tänker jag mera på dessa vardagskänslor, för dig som känner dig mogen att möta dig själv.

Det här med känslor alltså. Var närvarande i dem. 

Försök att behålla närvaron i KROPPEN och i ANDNINGEN - även under vardandet i negativa känslor (viktigt!). 

Vid upplevelsen av jobbiga känslor. Sträva att inte fastna i en nedåtgående negativ spiral. Tillåt dig att känna en stund men börja sen skapa ny energi. 

Lägg dig eller sätt dig. Blunda. Fokusera att känna och uppleva kroppen. Hur känns den? Var i kroppen känns den här ilskan? Vilka muskler drar ihop sig av den här sorgen? Var i kroppen kapslas den här stressen och frustrationen in? Den här tärande skulden - hur påverkar den kroppen?

Du betraktar kroppens reaktioner och sinnesförnimmelser - utan att reagera eller döma, bara iaktta med så mjukt och kärleksfullt sinne som möjligt. 

När jag identifierat det fysiska stället i kroppen som är påverkat - vad händer då om jag med medvetenhet börjar omfamna området med mjuka andetag som skapar andningsrörelse? Rörelse = Förändring = Liv
Vad händer om jag ler in till området? Om jag kanske mentalt eller med uttalade ord eller med det skrivna ordet beskriver det som känns för att tydliggöra och få uttrycka det som känns?

Kanske fråga dig själv: vad har jag att vara tacksam över just nu i denna stund? Tänk det eller ännu bättre - säg det högt! Tacksamhet påverkar faktiskt hjärnan biologiskt och stimulerar signalsubstanserna serotonin och dopamin som man kan säga är "må bra hormoner" som bl.a. påverkar humör och känslor.

Att upprepa några korta men tydliga positiva affirmationer som står i tydlig kontrast till din upplevelse är också ett bra sätt för att skapa ny energi. T.ex. om du känner dig rädd - upprepa exempelvis istället:  "jag är trygg" "jag är omgiven av kärlek" "jag är kärlek" - många gånger. 
Upprepa förslagsvis 1-> flera gånger/ dag under en längre period.

Ibland behöver vi vara mera fysiskt aktiva som ett sätt bryta negativa känslor eller för att skapa den energi och det guld vi vill ha våra liv. En del älskar att springa, andra mår bra av kampsport. En del mår som bäst av utmanade fysisk yoga - att kontrollera kroppen till fullo, vrida och stretcha och krama igenom kroppens alla vinklar och energipunkter.

Själv älskar jag att dansa. Dansa när jag är glad. Dansa när jag är ledsen. Dansa när jag är stressad. I dansen bjuds ofta den terapeutiskt lugnt inlyssnande yogan naturligt in för mig. Kroppen vill plötsligt stanna upp, lägga sig ner i någon öppnande och inkännande position. Lyssnandes och andandes. Öppnar en dörr, gläntar in. 
Kan jag närvara? 
Vill jag?

Namaste
Ylva