soundhealing

Sound Healing

Detta är passion.
V I B R A T I O N E R   och   H E L A N D E   T O N E R

Allting runtomkring oss och i oss är vibrationer.

Jag är sedan länge utbildad i röstyoga och vet väl hur starkt vibrationer påverkar oss, men nu är jag också utbildad och diplomerad SOUND HEALER (utbildad vid Association of Sound Therapy, Spanien).

Så känn dig vibrerande varmt välkommen på Sound Journeys och enskilda healingsessioner.

Läs mera

Everything is energy and that´s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.
— Darry Anka

Nya fina Chimes i lager

Många frågar mig vad det är för fantastiska instrument, när jag använder dessa chimes på mina yogaklasser. Ljuden berör och är älskade av alla, stora som små.
Du kan använda dem själv för att rena ditt hem med helande vibrationer, använda som vindspel, som lugnande stund vid nattning av barnen, på förskolan eller då du arbetar med holistiska discipliner.
Läs mera